Tomato Garden Sewing Box & Tomato Pinkeeps – Pineberry Lane

$10.00

Only 1 left in stock

Description

Tomato Garden Sewing Box & Tomato Pinkeeps

Pineberry Lane

Comb Painted Sewing Box: 4″ x 4″ x 2.75″
Wool Painted Pinkeep: 2″
Cross Stitch Tomato Pinkeep: 3.5″ x 1.5″